GEOINFORMATYCZNY SYSTEM ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ PORTÓW OD STRONY MORZA

Sprint zrealizował projekt w ramach XII konkursu na realizację projektów rozwojowych w obszarze obronność i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, ogłoszonego przez Minister Nauki Barbarę Kudrycką pt.:


„Geoinformatyczny system zabezpieczenia działań operacyjnych związanych z ochroną portów od strony morza.”

W skład konsorcjum wchodzą:

lider:                     Akademia Morska w Szczecinie

członkowie:           Sprint S.A. 

 

Celem projektu jest opracowanie technologii geoinformatycznego systemu zabezpieczenia działań operacyjnych związanych z monitorowaniem i ochroną portów od strony morza.

System umożliwiał będzie zabezpieczenie działań operacyjnych poprzez monitorowanie parametrów życiowych użytkowników systemu przebywających zarówno na jednostkach pływających, jak również chroniących port od strony lądu oraz wizualizację danych w oparciu o precyzyjne elektroniczne mapy nawigacyjne.

Opracowane informatyczne narzędzia do analiz przestrzennych oraz geowizualizacji zostaną wykorzystane w centrum zarządzania systemem.

Podstawowe moduły systemu to:

1.    System wysokiej jakości elektronicznych map nawigacyjnych,

2.    System sensorów i czujników, w tym opartych o technologie MEMS,

3.    System łączności integrujący sensory, systemy nawigacyjne, monitorujące i komunikacyjne.

 

Zadaniem Sprint w projekcie jest zaprojektowanie i wdrożenie elementów systemu:

1.    Interfejs użytkownika

2.    Fuzja informacji multimedialnych

3.    Budowa bazy danych

4.    Bezprzewodowa transmisja danych

5.    Monitoring działania sensorów i środków łączności

6.    Aplikacja mapowa prezentująca przetworzone informacje

 

 

Strona służy upowszechnianiu wyników projektu badawczo-rozwojowego realizowanego w konsorcjum i finansowanego ze środków na naukę w latach 2010-2012.